Participació a l’EVOLANG X

Els investigadors d’EvoCog Lluís Barceló-Coblijn i Antoni Gomila presenten la seva feina a l’EVOLANG10:

(2014) Barceló-Coblijn, L. & Gomila, A. Syntactic development in phenotypic space. EVOLANG 2014. Vienna, 14-17 April.