Dr. Del Viva talk

Dr. Maria Michela del Viva, from Department of Neuroscience of University of Florence will give the talk “Model and information processing in the early visual system”.

Date: June 24th
Time: 11AM
Place: Seminari de Psicologia (Ed. Guillem Cifre – Campus UIB)

Link to related paper.

Nou article sobre emoció

La revista Physics of Life Reviews ha publicat un nou article de Marcos Nadal i Jaume Rosselló en el que discuteixen un model recent d’emoció humana.

Nueva publicación sobre emoción

La revista Physics of Life Reviews ha publicado un nuevo artículo de Marcos Nadal y Jaume Rosselló en el que discuten un reciente modelo sobre emoción humana.