Reunió SEJyD

La primera reunió de la SEJyD (Society for the Advancement of Judgment and Decision Making Studies) es celebrarà a Palma de Mallorca els dies 12 i 13 de juliol de 2016 sota els auspicis del nostre grup d’investigació EvoCog.

logo mini

La SEJyD es va constituir, a efectes legals, el 28 de setembre de 2014. La reunió fundacional es celebrà el setembre de l’any anterior (2013) en el Centre d’Investigació Ment, Cervell i Comportament (CIMCYC) amb l’objectiu de crear una connexió de treball entre diversos grups d’investigació que es centren en l’estudi del judici humà i la presa de decisions, un àmbit que no ha deixat de créixer en les darreres dècades i que involucra camps tan aparentment llunyans com la psicologia experimental, la neurociència, la psicologia clínica i social, l’ergonomia, l’economia conductual i les ciències de l’esport, entre d’altres. Una de les fites prioritàries de la SEJyD és tapar el buit en aquest camp d’estudi a nivell estatal, servint alhora de vincle als diversos grups d’investigació que fan feina en aquests temes, amb l’objectiu d’establir col·laboracions multidisciplinars, fomentar projectes d’investigació conjunts i aconseguir una projecció internacional que ens permeti col·laborar amb altres societats similars ja consolidades. Així doncs, el First Meeting de la SEJyD que es durà a terme els dies 12 i 13 de juliol de 2016 a Palma serà la primera reunió de la societat que es dugui a terme amb caràcter ordinari i obert, amb el ferm propòsit que es succeeixin nous esdeveniments d’aquest estil (a dins i a fora d’Espanya) cada dos anys. Actualment la societat té més de 50 socis (entre fundadors i numeraris) que investiguen des de diverses disciplines i que pertanyen a grups d’investigació tant Espanyols com d’altres països (Portugal, Regne Unit, Alemanya, etc.).

A la primera reunió que es celebrarà a Palma, a part d’algunes taules de temàtica oberta, es pretenen impulsar les contribucions relacionades amb els següents temes:

  1. Influència del processament afectiu en els judicis i la presa de decisions.
  2. Aproximacions a l’estudi dels judicis i les valoracions morals.
  3. Aproximacions a l’estudi de les preferències, l’apreciació i el judici estètics.
  4. Bases neurals del judici i la presa de decisions (JDM).
  5. Presa de decisions en l’àmbit de l’esport.
  6. Presa de decisions en l’àmbit del comportament del consumidor (animam a la presentació de contribucions relacionades amb el consum que envolta el turisme).
  7. Symposium sobre els problemes metodològics (replicabilitat) i ètics relacionats amb JDM.

 El Comitè Organitzador local està format per:

Jaume Rosselló MirPresident
Marcos Nadal RobertsVicepresident
Guido Corradi
Juan Tomás Escudero Lòpez
Albert Flexas
Alexandre Garcia-Mas
Antoni Gomila Benejam
Enric Munar Roca
Neus Palmer Covas
Francisca Sastre Servera

Pròximament, a través d’una web específica (ara en construcció), donarem a conèixer els membres del Comitè Científic, les conferències convidades, el programa provisional, els plaços per presentar comunicacions i altres dades d’interès.

 Esperam poder contar amb la vostra assistència i contribucions.

 ¡Us mantindrem informats!

ACTUALITZACIÓ: Ens alegra poder anunciar que després del nostre meeting, els dies 14, 15 i 16 de juliol de 2016, la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y Afectiva serà també a Palma amb el X Congreso SEPNECA. Sens dubte serà una setmana emocionant.

Comitè Organitzador del First Meeting of the Society for the Advancement of Judgment and Decision Making Studies