Cicle d’activitats formatives: Gerardo Gómez-Puerto

El proper 4 de desembre de 2015 té lloc un nou esdeveniment del cicle d’activitats formatives especialitzades i transversals del Doctorat de Cognició i Evolució Humana 2015-2016:

Presentació a càrrec de Gerardo Gómez-Puerto sobre la feina de las seva tesi

Lloc: Seminari de Psicologia (Edifici Guillem Cifre, 2ºn pis – Campus UIB)

Hora: 10:30 hs

Properes activitats:

18 DESEMBRE 2015
Presentació a càrrec de Rosa Miró Bonet sobre la seva tesi

Gerardo Gómez-Puerto presentation

No translation available. Sorry for the inconvenience.

El próximo 4 de diciembre de 2015 tiene lugar un nuevo evento del ciclo de actividades formativas especializadas y transversales del Doctorado de Cognición y Evolución Humana 2015-2016:

Presentación a cargo de Gerardo Gómez-Puerto sobre su trabajo de tesis

Lugar: Seminario de Psicología (Edificio Guillem Cifre, 2º piso – Campus UIB)

Hora: 10:30 hs

Aprovechamos para adelantaros las fechas de los próximos eventos:

18 DICIEMBRE 2015
Presentación a cargo de Rosa Miró Bonet sobre su trabajo de tesis

Ciclo de actividades formativas: Gerardo Gómez-Puerto

El próximo 4 de diciembre de 2015 tiene lugar un nuevo evento del ciclo de actividades formativas especializadas y transversales del Doctorado de Cognición y Evolución Humana 2015-2016:

Presentación a cargo de Gerardo Gómez-Puerto sobre su trabajo de tesis

Lugar: Seminario de Psicología (Edificio Guillem Cifre, 2º piso – Campus UIB)

Hora: 10:30 hs

Aprovechamos para adelantaros la información de próximos eventos:

18 DICIEMBRE 2015
Presentación a cargo de Rosa Miró Bonet sobre su trabajo de tesis

Cicle d’activitats formatives: Cognició animal

El proper 23 de novembre de 2015 té lloc un nou esdeveniment del  cicle d’activitats formatives especialitzades i transversals del Doctorat de Cognició i Evolució Humana 2015-2016:

Presentació a càrrec de la Dra. Laura Danón sobre Cognició Animal

Lloc: Seminari de Psicologia (Edifici Guillem Cifre, 2ºn pis – Campus UIB)

Hora: 16 hs

Aprofitam per recordar-vos les dates de les properes activitats del cicle:

4 DESEMBRE 2015
Presentació a càrrec de Gerardo Gómez-Puerto sobre la feina de la seva tesi

15 GENER 2016
Presentació a càrrec d’Alicia Leiva Mir sobre la seva tesi

Animal Cognition

No translations available. Sorry for the inconvenience.

El próximo 23 de noviembre de 2015 tiene lugar un nuevo evento del ciclo de actividades formativas especializadas y transversales del Doctorado de Cognición y Evolución Humana 2015-2016:

Presentación a cargo de la Dra. Laura Danón sobre Cognición Animal

Lugar: Seminario de Psicología (Edificio Guillem Cifre, 2º piso – Campus UIB)

Hora: 16 hs

Aprovechamos para recordaros las fechas de los próximos eventos:

4 DICIEMBRE 2015
Presentación a cargo de Gerardo Gómez-Puerto sobre su trabajo de tesis

15 ENERO 2016
Presentación a cargo de Alicia Leiva Mir sobre su trabajo de tesis

Ciclo de actividades formativas: Cognición animal

El próximo 23 de noviembre de 2015 tiene lugar un nuevo evento del ciclo de actividades formativas especializadas y transversales del Doctorado de Cognición y Evolución Humana 2015-2016:

Presentación a cargo de la Dra. Laura Danón sobre Cognición Animal

Lugar: Seminario de Psicología (Edificio Guillem Cifre, 2º piso – Campus UIB)

Hora: 16 hs

Aprovechamos para recordaros las fechas de los próximos eventos:

4 DICIEMBRE 2015
Presentación a cargo de Gerardo Gómez-Puerto sobre su trabajo de tesis

15 ENERO 2016
Presentación a cargo de Alicia Leiva Mir sobre su trabajo de tesis

Epistemology

No translations available. Sorry for the inconvencience.

El próximo 20 de noviembre de 2015 tiene lugar un nuevo evento del ciclo de actividades formativas especializadas y transversales del Doctorado de Cognición y Evolución Humana 2015-2016:

Presentación a cargo del Dr. Daniel Kalpokas sobre Epistemología

Lugar: Seminario de Psicología (Edificio Guillem Cifre, 2º piso – Campus UIB)

Hora: 10:30 hs

Aprovechamos para adelantaros las fechas de los próximos eventos:

23 NOVIEMBRE 2015
Presentación a cargo de la Dra. Laura Danón sobre Cognición Animal

4 DICIEMBRE 2015
Presentación a cargo de Gerardo Gómez-Puerto sobre su trabajo de tesis

15 ENERO 2016
Presentación a cargo de Alicia Leiva Mir sobre su trabajo de tesis

Cicle d’activitats formatives: Epistemologia

El proper 20 de novembre de 2015 té lloc un nou esdeveniment del cicle d’activitats formatives especialitzades i transversals del Doctorat de Cognició i Evolució Humana 2015-2016:

Presentació a càrrec del Dr. Daniel Kalpokas sobre Epistemologia

Lloc: Seminari de Psicologia (Edifici Guillem Cifre, 2n pis – Campus UIB)

Hora: 10:30 hs

Aprofitam per avançar-vos les dates dels propers esdeveniments del cicle:

23 NOVEMBRE 2015
Presentació a càrrec de la Dra. Laura Danón sobre Cognició Animal

4 DESEMBRE 2015
Presentació a càrrec de Gerardo Gómez-Puerto sobre la feina de la seva tesi

15 GENER 2016
Presentació a càrrec d’Alicia Leiva Mir sobre la seva tesi

 

Ciclo de actividades formativas: Epistemología

El próximo 20 de noviembre de 2015 tiene lugar un nuevo evento del ciclo de actividades formativas especializadas y transversales del Doctorado de Cognición y Evolución Humana 2015-2016:

Presentación a cargo del Dr. Daniel Kalpokas sobre Epistemología

Lugar: Seminario de Psicología (Edificio Guillem Cifre, 2º piso – Campus UIB)

Hora: 10:30 hs

Aprovechamos para adelantaros las fechas de los próximos eventos:

23 NOVIEMBRE 2015
Presentación a cargo de la Dra. Laura Danón sobre Cognición Animal

4 DICIEMBRE 2015
Presentación a cargo de Gerardo Gómez-Puerto sobre su trabajo de tesis

15 ENERO 2016
Presentación a cargo de Alicia Leiva Mir sobre su trabajo de tesis