Presentació

El grup Evolució i Cognició Humana va ser creat l’any 2000. Actualment és unitat associada de l’IFISC. La seva recerca es fonamenta en les pistes filosòfiques, antropològiques, psicològiques, psicopatològiques i ètiques de la naturalesa humana. Els estudis portats a terme fins ara es centren principalment en els trets distintius de l’espècie humana:

– Apreciació estética

– Conducta moral

– Llenguatge

El grup també ha establert una col·laboració amb la Clínica Rotger de Palma, unint així el finançament públic i privat per a l’estudi dels processos cerebrals en pacients i persones sanes.